På borgermøde fremkom en del idéer, som 4 arbejdsgrupper vil arbejde videre med:

Sikkerhed og tryghed

Sociale arrangementer

Turisme

Sponsorgruppe